Certifikace

Náš závazek dosahovat „Celkové kvality“ je prokazováno mnoha mezinárodními certifikacemi, které jsme získali.

Certifikace podle ISO 9001 je jak zárukou pro naše zákazníky, tak nástrojem v rámci společnosti pro průběžné monitorování souladu a efektivity postupů.

V roce 1994 získala společnost Camozzi certifikaci od „Det Norske Veritas“ pro Systémy řízení kvality v souladu s normou ISO 9001.

V květnu 2006 „Det Norske Veritas“ poskytla společnosti Camozzi certifikaci dle normy ISO 14001.

V roce 2013 dosáhla naše provozovna v Lumezzane (BS) certifikaci systému řízení pro automobilový průmysl dle normy ISO/TS 16949 od „Det Norske Veritas“, která se vztahuje na vypracování návrhu a výrobu armatur  pro brzdové systémy se stlačený vzduchem a pro systémy rozvodu paliva pro naftové motory.

Jsme rovněž držiteli certifikací pro Integrovaný systém řízení zásad kvality a bezpečnosti při práci

Certifikáty si stáhněte ve formátu PDF.